Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων. Πληροφορίες --> ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019α. --> ΕΔΩ

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 06/08/2018 ώρα 15:00 έως 24/08/2018 ώρα 15:00 Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: https://mis.inedivim.gr

Aυτοπροσώπως θα γίνεται η κατάθεση του φακέλου των υποψηφίων εκπαιδευτών. Παρουσία τους και ενυπόγραφα θα γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους από 17/8/2018 έως 28/8/2018 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής από ώρα 10:30πμ έως 13:30μμ. Παρακαλούμε για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Κάθε υποψήφιος/α προσέρχεται αυτοπροσώπως στο Δ.ΙΕΚ την καθορισμένη ημέρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου ως ακολούθως:

17/8/2018 Εκπαιδευτές που το επίθετό τους αρχίζει από Α έως Ω.

20/8/2018 Εκπαιδευτές που το επίθετό τους αρχίζει από Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ.

21/8/2018 Εκπαιδευτές που το επίθετό τους αρχίζει από Η, Θ, Ι, Κ.

22/8/2018 Εκπαιδευτές που το επίθετό τους αρχίζει από Λ, Μ, Ν ,Ξ.

23/8/2018 Εκπαιδευτές που το επίθετό τους αρχίζει από Ο, Π, Ρ, Σ.

24/8/2018 Εκπαιδευτές που το επίθετό τους αρχίζει από Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω

27/8/2018 Εκπαιδευτές που δεν προσήλθαν τις προηγούμενες ημέρες λόγω σοβαρού κωλύματος και το επίθετό τους αρχίζει από Α έως Κ.

28/8/2018 Εκπαιδευτές που δεν προσήλθαν τις προηγούμενες ημέρες λόγω σοβαρού κωλύματος και το επίθετό τους αρχίζει από Λ έως Ω.

2. Κάθε υποψήφιος/α προσκομίζει ΕΤΟΙΜΟ το φάκελο με συρραμμένα και αριθμημένα όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε ζελατίνα ή σε ντοσιέ με έλασμα με διαφανές πρώτο φύλλο. (Το Δ.ΙΕΚ δεν παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγή φωτοτυπιών ή εκτυπώσεων).

3. Στο φάκελο περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά που δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014:

α) Αίτηση εκτυπωμένη από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων υπογεγραμμένη με τον αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος.

β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Για τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί του δημόσιου τομέα τα αντίστοιχα έγγραφα όπως η προκήρυξη ορίζει.

ε) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης. (Σε κάθε μοριοδοτούμενο δικαιολογητικό αναγράφεται ο αριθμός που έχει στον πίνακα π.χ. 1.1.α.1 Πτυχίο). Έχοντες Ατομικό Φάκελο στο Δ.ΙΕΚ παραλαμβάνουν τα παλαιότερα ίδια έγγραφα

στ) Τα Δικαιολογητικά που δεν μοριοδοτούνται επισυνάπτονται τελευταία ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.