Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4715-12/10/21, άρθρο 1:

 

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

Οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που

α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών και

β) Δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

 

ΜΕΧΡΙ την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ή η βεβαίωση εγγραφής (φοίτησης).