Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Κομοτηνής ανακοινώνει τη συνεργασία του ΔΙΕΚ με τον όμιλο Aegeo Spas. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών εμπειριών των καταρτιζόμενων των σχετικών ειδικοτήτων καθώς και η εξωστρεφής έκφραση του εκπαιδευτικού μας έργου μέσω επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επιμορφώσεων από ειδικούς του κλάδου καθώς και πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης από τους καταρτιζόμενους, όπου είναι εφικτό.

Η Aegeo Spas είναι η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία διαχείρισης κέντρων ευεξίας εντός ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5 αστέρων, με δραστηριότητα σε πάνω από 300 σημεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.