Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Κομοτηνής ανακοινώνει την εξασφάλιση της επιστημονικής υποστήριξης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, πάνω σε βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κατάρτισης όπως: την εκπόνηση εργασιών των καταρτιζόμενων, την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στις δομές του Ιδρύματος και την ενίσχυση του μαθησιακού  προγράμματος με δια ζώσης ή εξ ΄αποστάσεως ενημερώσεις από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Κύρια μέριμνα της διεύθυνσης του ΔΙΕΚ είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας μας, μέσω δράσεων και συνεχούς ανατροφοδότησης και δεσμεύεται προς αυτή την κατεύθυνση.