Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την  επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΒΕΚ).

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την υπ' αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α «Πρακτική άσκηση  σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων», η οποία δημοσιεύτηκε στις 26-08-2021 (ΦΕΚ Β΄3938). Παρακαλούμε να τη  διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση K5/97484/2021

ΦΕΚ 3938/Β/26-08-2021

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  1. Διαβάζετε με προσοχή και τα 5 άρθρα της παραπάνω Κ.Υ.Α.
  2. Αναζητάτε με δική σας πρωτοβουλία εργοδότη ή φορέα απασχόλησης
  3. Ενημερώνετε τον εργοδότη για την παραπάνω Κ.Υ.Α
  4. Συμπληρώνετε μαζί με τον εργοδότη όλα τα πεδία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε τρία (3) αντίτυπα: λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.
  5. Συμπληρώνει ο εργοδότης το έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
  6. Συμπληρώνει ο καταρτιζόμενος την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Πρακτικής Άσκησης
  7. Κατεβάζετε από τον ΕΦΚΑ μια Βεβαίωση Απογραφής ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο ν’ αναγράφονται οι αριθμοί: ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ.
  8. Εκτυπώνετε το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Το βιβλίο πρέπει να έχει 6 μήνες αν η ΠΑ είναι 8ωρη, 7 μήνες αν η ΠΑ είναι 7ωρη, 8 μήνες αν η ΠΑ είναι 6ωρη, 9 μήνες αν η ΠΑ είναι  5ωρη και 10 μήνες αν η ΠΑ είναι 4ωρη. 
  9. Προσκομίζετε στο ΙΕΚ φοίτησης όλα τα έγγραφα που περιγράφονται στο 4. 5. 6. 7., τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης, η οποία  δύναται να είναι την 1η ή 15η ημέρα του μήνα.

Το ΙΕΚ, αφού ελέγξει την ορθότητα των προσκομιζόμενων εγγράφων, εγκρίνει την πρακτική  Άσκηση και αποστέλλει ηλεκτρονικά την “Απόφαση Έγκρισης” στον εργοδότη και στον Πρακτικά  Ασκούμενο.

Ο εργοδότης: α) Αναγγέλλει τον Πρακτικά Ασκούμενο στο σύστημα Εργάνη και β) Ασφαλίζει τον  Πρακτικά Ασκούμενο στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α

Ο Πρακτικά Ασκούμενος τηρεί τα οριζόμενα και τις υποχρεώσεις του σχετικά με την Πρακτική  Άσκηση, βάση της Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α

Για οποιοδήποτε θέμα δεν διευκρινίζεται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση ή στις οδηγίες που  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής, παρακαλώ να απευθύνεστε στο ΙΕΚ, μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην

διεύθυνση: grammateia @ iek-komot.rod.sch.gr

Πληροφορίες: Αρμεντζίδης Ευάγγελος