Τα Μαθήματα ειδικοτήτων σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα βρίσκονται στη δαδρομή : Επαγγελματική Κατάρτιση -->  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 Ενόψει της φοίτησής σας στο Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής παρακαλούμε να μελετήσετε ενδελεχώς τα παρακάτω:

1)Τον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και ιδιαίτερα τις σελίδες από 6 έως 16

2) Τον «Οδηγός Σπουδών» της ειδικότητάς σας με τα μαθήματα του εξαμήνου και τη διδακτέα υλη του κάθε μαθήματος

3) Τα Όρια των απουσιών ανάλογα με τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος (υπάρχει στο Πρόγραμμα στον Οδηγό Σπουδών)

4) Την Ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής μέσω της οποία θα ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα και ιδιαίτερα τις Ανακοινώσεις, την Εκπαιδευτική Κατάρτιση (Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρόγραμμα Προόδου και Τελικών Εξετάσεων, Δράσεις-Εκδηλώσεις), Καταρτιζόμενοι και Πληροφορίες

5)Την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open e-class, όπου οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να ανεβάζουν την ύλη των μαθημάτων για τα οποία θα εξετάζεστε στην Πρόοδο και στις Τελικές Εξετάσεις

6) Πληροφορίες για την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση 960 ωρών και τα σχετικά έντυπα ΠΑ

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 είναι η Έναρξη του έτους κατάρτισης 2018-2019. ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Το Γενικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εξαμήνου 2018Β βρίσκεται --> ΕΔΩ

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Συνάντηση των εκπαιδευτών/τριων εξαμήνου 2018Β θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 18-10-2018 και ώρα 14:30μμ

Η ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ είναι την ΠΕΜΠΤΗ 18-10-2018 και ώρα 15:00μμ

14:45-15:00μμ Προσέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολικού συγκροτήματος

15:00μμ Καλωσόρισμα, Αγιασμός, Ενημέρωση καταρτιζομένων, Τοποθέτηση σε αίθουσες και μετάβαση σε εργαστήρια και σε χώρους εκπαίδευσης πεδίου για μαθήματα ειδικοτήτων.