Ανακοινώνονται τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021B.

Οι καταρτιζόμενοι των οποιων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ΕΠΙΤΥΧΗΣ, υποχρεούνται σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΔΙΕΚ να αποστείλουν με email την αίτηση επανεγγραφής τους για το επόμενο εξάμηνο που βρίσκεται ΕΔΩ, από 11 - 15/02/2022 στο email του ΔΙΕΚ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οι καταρτιζόμενοι που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ΕΠΙΤΥΧΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ έχουν κοπεί σε ένα (1) μόνο μάθημα και έχουν δικαίωμα επανεξέτασης στο μάθημα αυτό. Για την επανεξέταση υποχρεούνται να βρίσκονται στο ΔΙΕΚ την Παρασκευή 11/02/2022 και ώρα 14:45.

Οι καταρτιζόμενοι που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υποχρεούνται σε επαναπαρακολούθηση των μαθημάτων που έχουν κοπεί και κατοχυρώνουν μόνο τα περασμένα.

Οι καταρτιζόμενοι που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ πρέπει να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στο εξάμηνο.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

**Για την έναρξη των μαθημάτων παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις