Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

10/9/2021:

Ολοκληρώνεται η προθεσμία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υποψηφίων καταρτιζομένων για τα Δημόσια ΙΕΚ.

13 - 14/09/2021

Διαδικασία επιλογής Α΄φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.

15/09/2021

Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων Α΄Φάσης. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με μήνυμα στο email που έχουν δηλώσει.

15 - 21/09/2021

Εγγραφές επιτυχόντων Α΄Φάσης. Οι επιτυχόντες θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στο ΔΙΕΚ για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

22 - 23/09/2021

Διαδικασία επιλογής Β΄Φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν. Οι εγγραφές της Β' φάσης γίνονται σε τυχόν κενά που θα προκύψουν από την Α' φάση.

24 - 28/09/2021

Εγγραφές επιτυχόντων Β΄Φάσης. Οι επιτυχόντες θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στο ΔΙΕΚ για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

 

------ >> Το πλήρες χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες διαδικασίες που αφορούν:

καταρτιζόμενους (μετεγγραφές, κατατάξεις, επαναπαρακολουθήσεις)

ΚΑΙ εκπαιδευτές (δηλώσεις και αναθέσεις μαθημάτων)

βρίσκεται --> ΕΔΩ