ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο Προμηθευτή

Για την κάλυψη των αναγκών σε αναλώσιμα είδη των εργαστηριακών μαθημάτων του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές για τα είδη ανά κωδικό που αναγράφονται στον ακόλουθο πινάκα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής από την Πέμπτη 7-2-2019 έως και την Πέμπτη 21-2-2019 και ώρα 15:00μμ.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται μετά την κατακύρωση της διαδικασίας σε ανάδοχο από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) – ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται επί πιστώσει και θα έχουν χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής μετά την πάροδο – τουλάχιστον – τετραμήνου από την έκδοσή τους. Η έκδοση θα γίνεται στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο είναι και αρμόδιο για την πληρωμή τους και η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής. Η παράδοση των υλικών μπορεί να είναι και τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.ΙΕΚ.

Παρακάτω ο Πίνακας Ειδών ανά Κωδικό

62.07         ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

64.07  ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ- ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ    

64.08.02         ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ.ΙΕΚ

64.08.03         ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η /Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΦΑΞ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

64.09.00    ΕΞΟΔΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

64.08.01         ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

64.98ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

64.08  ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ CHEF, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΜΑΚΙΓΙΑΖ,ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΥ, ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα τελεστεί από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής την Πέμπτη 21-2-2019 και ώρα 15:30μμ παρουσία κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή. Παράταση της διαδικασίας έως τη Δευτέρα 25-2-2019 και ώρα 20:00μμ