Ενημέρωση για καταρτιζόμενους προηγούμενων εξαμήνων:

  • Οι αιτήσεις επανεγγραφής για το Γ’ εξάμηνο θα γίνουν από 20 ως 30 Σεπ 2021 
  • Μετεγγραφές και παραλαβή ατομικού φακέλου για μετεγγραφή από 1 ως 20 Σεπ 2021
  • Αιτήσεις επαναπαρακολούθησης από 20 ως 24 Σεπ 2021