Ενημερώνουμε και διευκρινίζουμε πως η έναρξη των μαθημάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Για την έναρξη θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.