-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

ΟΛΑ τα Νέα & οι Ανακοινώσεις μας (καθημερινά) --> ΕΔΩ

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Αυτή την περίοδο (Ιούνιο 2020) το Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής συλλέγει τις προτιμήσεις των τοπικών φορέων και όσων ενδιαφέρονται να φοιτήσουν (ΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ/Η στο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ), σε ειδικότητες. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1kTglISu7ggfO0JpLYKhb88lP91e3ycyuj3v7Mlna-Ps/edit

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου     Δ Ε Ν     Ε Ι Ν Α Ι     Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η     αλλά δήλωση ενδιαφέροντος και η συμπλήρωσή του δεν είναι δεσμευτική για την τελική απόφαση του κάθε συμμετέχοντα !

  • Στη συνέχεια θα προταθούν από το Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για να λειτουργήσουν το έτος κατάρτισης 2020-2021 εκείνες οι ειδικότητες που θα πλειοψηφήσουν από την προηγούμενη διαδικασία.
  • Οι ειδικότητες που θα προ-εγκριθούν από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθηση θα ανακοινωθούν τέλος Αυγούστου 2020.
  • Από το Σεπτέμβριο 2020 ξεκινούν οι εγγραφές που γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σε διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής: http://iek-komot.gr/

Όλες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συλλέγονται και καταχωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας.

Μετά το πέρας των ηλεκτρονικών εγγραφών, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής τα ονόματα των επιτυχόντων και τους επιλαχόντες.

  • Το Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής ανακοινώνει τα ονόματα των επιτυχόντων και το Σεπτέμβριο τους καλεί να εγγραφούν προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Με τη συμπλήρωση ικανού αριθμού εγγραφών σε κάθε ειδικότητα το Υπουργείο αποφασίζει ποιες ειδικότητες θα πάρουν την τελική έγκριση για να λειτουργήσουν.