Τρέχουσα Ενημέρωση Καταρτιζομένων και Εκπαιδευτών σε Θέματα Φοίτησης στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής : Νέα & Πληροφορίες  --> ΕΔΩ

Το Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής (VIDEO)

Ενόψει της φοίτησής σας στο Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής παρακαλούμε να μελετήσετε ενδελεχώς τα παρακάτω:

1)Τον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και ιδιαίτερα τις σελίδες από 6 έως 16

2) Τον «Οδηγός Σπουδών» της ειδικότητάς σας με τα μαθήματα του εξαμήνου και τη διδακτέα υλη του κάθε μαθήματος

3) Τα Όρια των απουσιών ανάλογα με τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος (υπάρχει στο Πρόγραμμα στον Οδηγό Σπουδών)

4) Την Ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής μέσω της οποία θα ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα και ιδιαίτερα τις Ανακοινώσεις, την Εκπαιδευτική Κατάρτιση (Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρόγραμμα Προόδου και Τελικών Εξετάσεων, Δράσεις-Εκδηλώσεις), Καταρτιζόμενοι και Πληροφορίες

5)Την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open e-class, όπου οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να ανεβάζουν την ύλη των μαθημάτων για τα οποία θα εξετάζεστε στην Πρόοδο και στις Τελικές Εξετάσεις

6) Πληροφορίες για την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση 960 ωρών και τα σχετικά έντυπα ΠΑ

H Πρόταση Λειτουργίας Νέων Ειδικοτήτων στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής 2019-2020 (Ιούλιος 2019)

Αυτή την περίοδο (Ιούνιο 2019) το Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής συλλέγει τις προτιμήσεις των τοπικών φορέων και όσων ενδιαφέρονται να φοιτήσουν (ΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ/Η στο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ), σε ειδικότητες. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1kTglISu7ggfO0JpLYKhb88lP91e3ycyuj3v7Mlna-Ps/edit

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου     Δ Ε Ν     Ε Ι Ν Α Ι     Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η     αλλά δήλωση ενδιαφέροντος και η συμπλήρωσή του δεν είναι δεσμευτική για την τελική απόφαση του κάθε συμμετέχοντα !

  • Στη συνέχεια θα προταθούν από το Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για να λειτουργήσουν το έτος κατάρτισης 2019-2020 εκείνες οι ειδικότητες που θα πλειοψηφήσουν από την προηγούμενη διαδικασία.
  • Οι ειδικότητες που θα προ-εγκριθούν από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθηση θα ανακοινωθούν τέλος Αυγούστου 2019.
  • Από το Σεπτέμβριο 2019 ξεκινούν οι εγγραφές που γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σε διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής: http://iek-komot.gr/

Όλες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συλλέγονται και καταχωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας.

Μετά το πέρας των ηλεκτρονικών εγγραφών, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής τα ονόματα των επιτυχόντων και τους επιλαχόντες.

  • Το Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής ανακοινώνει τα ονόματα των επιτυχόντων και το Σεπτέμβριο τους καλεί να εγγραφούν προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Με τη συμπλήρωση ικανού αριθμού εγγραφών σε κάθε ειδικότητα το Υπουργείο αποφασίζει ποιες ειδικότητες θα πάρουν την τελική έγκριση για να λειτουργήσουν.