Διεύθυνση :

Ζαφειρούλα Κοτσάκη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc, M.A

Υποδιεύθυνση

Αιμηλία Καζάκου - ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και Παναγιώτης Αγγελάκης - ΠΕ70 Δάσκαλος

Γραμματειακή Υποστήριξη :

Ευάγγελος Αρμεντζίδης - ΠΕ01.00 Διοικητικός

Νικόλαος Δομπάζης - ΠΕ70 Δάσκαλος

Ασημίνα Θεολόγου - ΠΕ08 Γερμανικής Φιλολογίας