Διεύθυνση :

Αιμηλία Καζάκου - ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Υποδιεύθυνση

Παναγιώτης Αγγελάκης - ΠΕ70 Δάσκαλος

Γραμματειακή Υποστήριξη :

Ευάγγελος Αρμεντζίδης - ΠΕ01.00 Διοικητικός

Ασημίνα Θεολόγου - ΠΕ08 Γερμανικής Φιλολογίας

Μαρία Βαφειάδου - ΠΕ70 Δάσκαλος

Ιορδάνης Παπαδόπουλος - ΠΕ70 Δάσκαλος