Σε όσους/ες  καταρτιζόμενους/ες εμφανίζονται στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης χρηματικές απολαβές που είναι εικονικές, δεν σας έχουν αποδοθεί, λόγω Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, να απευθυνθούν στο Λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την παρακάτω Αίτηση