Εκπαιδευτές

Το ΦΕΚ 3393 / τ. Β΄/ 13-8-2020 για το ΜΗΤΡΩΟ Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και το site --> ΕΔΩ

Έγγραφα Οικονομικών (Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά από το gov,gr αντιγράφοντας το κατάλληλο κείμενο από τα παρακάτω υποδείγματα)

ΝΕΑ Ενιαία Υ.Δ. από το εξάμηνο 2021Α

Επίσης:

 • Οι δημόσιοι Υπάλληλοι οφείλουν να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.
 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνονται με έκδοση αθεώρητου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ). Επιπλέον, θα πρέπει να κάνουν επέκταση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους και στη δραστηριότητα τους να συμπεριλάβουν έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:
  • 85411000: Υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας Μη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 85591907: Υπηρεσίες Καθηγητή
  • 85411200: Άλλες υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας μη Τριτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης
  • 85601000: Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την Εκπαίδευση
 • Οι υπόλοιποι ιδιώτες πλην ελευθέρων επαγγελματιών οφείλουν να προσκομίσουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α. προκειμένου να γίνει η παρακράτηση του ΑΚΑΓΕ.