Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Β.

Η δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης,
από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:00 στην επιλογή δήλωση μαθημάτων στο μενού αριστερά.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση ΕΔΩ

Το Πρότυπο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εξαμήνου 2022Β βρίσκεται ΕΔΩ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 27-9-2022 μέχρι και την Πέμπτη 29-09-2022 

και ώρες 14:00 - 18:00

θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β' φάσης.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησης σας, θα πρέπει  κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ και να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την εγγραφή τους έχοντας μαζί τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (συνίσταται η Βεβαίωση Απογραφής που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον eΕΦΚΑ)
  3. Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ) (σε περίπτωση αποφοίτου ΕΠΑΛ)
  4. και έγγραφα που θα βεβαιώνουν τα κοινωνικά κριτήρια αν τα έχουν δηλώσει (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κτλ)
  5. συμπληρωμένη την Αίτηση - Δήλωση αρχικής εγγραφής στο Α' εξάμηνο κατάρτισης που βρίσκεται ΕΔΩ

Επίσης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την "ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ" όπως βγαίνει από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Αναλυτικές οδηγίες οριστικοποίησης εγγραφής

Οι ημερομηνίες είναι καταληκτικές και δεν αναμένεται να δοθεί παράταση!

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες της Α' φάσης για εγγραφή στα Δημόσια ΙΕΚ. Οι επιτυχόντες καταρτιζόμενοι θα πρέπει:

μέχρι και την Πέμπτη 22-09-2022 και ώρες 14:00 - 18:00

να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ και να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την εγγραφή τους έχοντας μαζί τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (συνίσταται η Βεβαίωση Απογραφής που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον eΕΦΚΑ)
  3. Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ) (σε περίπτωση αποφοίτου ΕΠΑΛ)
  4. και έγγραφα που θα βεβαιώνουν τα κοινωνικά κριτήρια αν τα έχουν δηλώσει (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κτλ)

και συμπληρωμένη την Αίτηση - Δήλωση αρχικής εγγραφής στο Α' εξάμηνο κατάρτισης που βρίσκεται ΕΔΩ

Η οριστικοποίηση εγγραφής γίνεται αποκλειστικά απο τον/την ίδιο/α τον/την επιτυχόντα/ουσα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, η οριστικοποίηση εγγραφής μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο το οποίο θα έχει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε.

Αναλυτικές οδηγίες οριστικοποίησης εγγραφής

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα -με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας- στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφίων καταρτιζόμενων για ειδικότητες Α' εξαμήνου (https://diek.it.minedu.gov.gr/) θα εμφανίζονται επιπλέον 225 ειδικότητες ΔΙΕΚ Α' εξαμήνου για την περίοδο 2022Β.

Οι υποψήφιοι που ήδη καταχώρισαν αίτηση με προτιμήσεις στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr/, μπορούν να ξανασυνδεθούν, να ελέγξουν τις νέες ειδικότητες προτίμησης και να τροποποιήσουν τις προτιμήσεις τους. Το ΠΣ θα είναι ανοιχτό για καταχώριση και τροποποίηση αίτησης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:59 και κάθε φορά αποθηκεύει την τελευταία τροποποίηση της αίτησης. Βήμα οριστικοποίησης αίτησης δεν υπάρχει.