Kατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθ.8 της υπ. αριθμ.: Κ5/160259/2021 (ΦΕΚ 5837/τ. Β'/15-12-2021) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν)»,

ενημερώνονται όσοι/ες επιθυμούν να μετεγγραφούν σε ειδικότητα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής πως θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής, αποκλειστικά κατά το διάστημα:

1/7/2022-10/7/2022  και ώρες:  10:00  - 12:00.

Η αίτηση συμπληρώνεται στο χώρο του ΙΕΚ και θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αντίγραφο ατομικού φακέλου (χορηγείται από το ΙΕΚ προέλευσης).

Θέλεις να σπουδάσεις σε Δημόσιο ΙΕΚ;;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να πραγματοποιήσεις την εγγραφή σου στα Δημόσια ΙΕΚ:

Α’ τρόπος εγγραφής: Με συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου γίνεται κατά την περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (20) και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. έχουν:

α) οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2021-2022 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και

β) οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν την ίδια χρονική περίοδο που θα γνωστοποιηθούν και αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γ. Βούτσινος, για το 2022-2023 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

**πληροφορίες για τις ειδικότητες αυτές μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι:

 • ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό́ στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά́ τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού́ Δελτίου
 • σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν
 • η προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2022-2023, καθώς θα ακολουθήσει, όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. όπως περιγράφεται παρακάτω.

⬇️⬇️

Β τρόπος εγγραφής: Με ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Την αίτηση μπορούν να τη συμπληρώσουν όλοι ανεξαιρέτως αρκεί να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4763/2020.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζόμενων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων (με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους) θα πραγματοποιηθούν κατά́ το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία και τις ημερομηνίες των εγγραφών θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

  

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Οι ειδικότητες εγκρίνονται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τα εκάστοτε επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά δεδομένα για εύρεση εργασίας και αποκατάστασης μετά την κατάρτιση, καθώς και τις ανάγκες του ευμετάβλητου εργασιακού περιβάλλοντος, βάσει του μηχανισμού ανίχνευσης αναγκών εργασίας,  σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.   

(Με βάση τα περσινά δεδομένα η μοριοδότηση διαμορφωνόταν από: τον βαθμό στο απολυτήριο Λυκείου, το πόσο πρόσφατα αποφοίτησε κανείς από το Λύκειο, κοινωνικά κριτήρια όπως τριτεκνία, πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και αποδεδειγμένη με ένσημα προϋπηρεσία η οποία είναι σχετική με την ειδικότητα για την οποία έχει γίνει η αίτηση). *αφορά μόνο στη Β μέθοδο εισαγωγής και όχι με τη μέθοδο του μηχανογραφικού.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να αιτηθεί είναι να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου επιπέδου 03. Όριο ηλικίας δεν υπάρχει. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένος σε δύο ΙΕΚ.
 • Σε κάθε ειδικότητα ανά ΙΕΚ εισάγονται οι πρώτοι 30 υποψήφιοι σε μόρια εισαγωγής.
 • Για τα αποτελέσματα επιλογής σας ή μη,  ενημερώνεστε με ατομική σας ευθύνη. Επίσης και για λεπτομέρειες-απαντήσεις πιθανών ερωτημάτων σας,  θα υπάρχουν αναλυτικά διευκρινίσεις στην νέα  προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών - καταρτιζόμενων  για το νέο έτος κατάρτισης 2022-2023.
 • Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν και πραγματοποιείται από τις 15:00 καθημερινά. Εβδομαδιαίως η κατάρτιση διαρκεί 20 διδακτικές ώρες, κατανεμημένες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώνεται λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ανά εξάμηνο, διδάσκονται 300 ώρες (15 εβδομάδες Χ 20 ώρες).
 • Συνολικά η κατάρτιση διαρκεί 05 εξάμηνα (04 εξάμηνα κατάρτιση στο ΙΕΚ και 01 εξάμηνο υποχρεωτική πρακτική άσκηση,  σε φορείς σχετικούς με την ειδικότητα) με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και αυστηρό όριο απουσιών, (βλ. κανονισμό λειτουργίας ΙΕΚ).
 • Ο απόφοιτος ΙΕΚ έπειτα από 05 εξάμηνα σπουδών λαμβάνει ΒΕΚ ( Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ αποφοίτησης) και γίνεται κάτοχος Διπλώματος επιπέδου 05, (σύμφωνα με το εναρμονισμένο Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων) μετά από  τις εξετάσεις Πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 το τελευταίο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους) (www.eoppep.gr)

Ενημερώνουμε τους/τις καταρτιζόμενους/μενες και τους/τις εκπαιδευτές/τριες του ΔΙΕΚ Κομοτηνής οτι:

Tο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε σχολεία, IEK, Πανεπιστήμια και κάθε εκπαιδευτική δομή, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, από την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022. H άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας για τους εργαζόμενους σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο. Όποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μάσκα θα μπορούν να το κάνουν και συστήνεται να γίνεται ιδίως από άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου αλλά και σε χώρους όπου ο κάθε πολίτης κρίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει διασπορά του ιού.

Επισημαίνεται οτι εξακολουθεί η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου όπου αυτό είναι εφικτό, η χρήση αντισηπτικού και ο καλός εξαερισμός των χώρων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εξαιρείται από την παραπάνω άρση , η παρουσία σε πάσης φύσεως εξετάσεις (ενδοσχολικές/προαγωγικές, Πανελλήνιες, πανεπιστημιακές, —τελικές εξετάσεις Ι.Ε.Κ.– , ξένων γλωσσών κτλ.) : τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι επιβλέποντες υποχρεούνται στη χρήση μάσκας εντός των αιθουσών του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής καθόλη την περίοδο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων (του εαρινού εξαμήνου 2022Α).

Συμμετοχή του Δημόσιου ΙΕΚ Κομοτηνής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο:

 «3rd ICOHEMA 2022 “Current trends in Strategic Health Management, Leadership and Business Intelligence”, Thessaloniki, 18-20 March 2022»

 

Ιδιαίτερα καρποφόρo από το πρώτο μόλις εξάμηνο κατάρτισης αποδείχθηκε το μνημόνιο συνεργασίας του Δημόσιου ΙΕΚ Κομοτηνής με το Τμήμα Διοίκησης, Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, που συνυπογράφτηκε με πρωτοβουλία της παρούσας Διεύθυνσης και συνδέεται με την πρόθεση της Διευθύντριας  του, κας Αιμιλίας Καζάκου, να αποτελέσουν οι καταρτιζόμενοι του Δημόσιου ΙΕΚ Κομοτηνής ενεργά μέλη σε διεθνή συνεδρία, προκειμένου να προωθηθεί η εξωστρέφεια του ΔΙΕΚ και να βρεθούν οι καταρτιζόμενοι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας. Πέρα των εκπαιδευτικών διαλέξεων - επισκέψεων που έχουν πραγματοποιηθεί και θα επακολουθήσουν  από μέλη του Τμήματος. του ΔΙ.ΠΑ.Ε, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά με επιτυχία το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 τρείς εξαίρετες επιστημονικές εργασίες στο διαδικτυακό Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 3 rd ICOHEMA 2022, μεταξύ άλλων σημαντικών επιστημονικών ερευνών, από διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο της υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα οι καταρτιζόμενοι/ες της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ’ εξαμήνου:

 • Νερατζάκη Γερακίνα που επιμελήθηκε και παρουσίασε την επιστημονική εργασία: «The health system of Italy compared to Greek system», με τη συμμετοχή και τη βοήθεια των συσπουδαστών της Κυριζόπουλο Αντώνιο και Αγιατζίδου Δημήτρα
 • Θάνου Φωτεινή που επιμελήθηκε και παρουσίασε την επιστημονική εργασία: «The effects of the COVID-19 pandemic on the Greek economy» και
 • Βουτσά Ιωάννα με την επιστημονική εργασία με τίτλο: «Health policy in Sweden: dealing with COVID-19»

αξιολογήθηκαν από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου και έλαβαν εξαιρετικά σχόλια καθώς και Βεβαίωση Παρουσίασης, ενισχύοντας το βιογραφικό τους σημείωμα. Πρόκειται για μία πρωτοπόρα δράση στο πνεύμα της επί της ουσίας αναβάθμισης των Δημοσίων ΙΕΚ και ειδικότερα του Δημόσιου ΙΕΚ Κομοτηνής που δεν θα ήταν εφικτή βέβαια χωρίς την συνδρομή των υπευθύνων εκπαιδευτών για την καθοδήγηση του έργου των σπουδαστών μας. Αξιόλογοι εκπαιδευτές- συνεργάτες του Δημόσιου ΙΕΚ Κομοτηνής όπως ο κος Καρίπογλου Γεώργιος, ο οποίος πίστεψε στο νέο αυτό εγχείρημα του ΔΙΕΚ Κομοτηνής και υποστήριξε τους σπουδαστές μας, ώστε να πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία, αποκομίζοντας εξαιρετικά σχόλια.

«Να τονίσουμε δε, ότι η οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων με μαθητοκεντρικό χαρακτήρα και η ανάδειξη του σπουδαστικού τίτλου σε πλέον αξιόπιστο εργαλείο γνώσης για τη σύγχρονη αγορά εργασίας είναι ο βασικός στόχος της Διεύθυνσης του ΔΙΕΚ Κομοτηνής και ο κύριος προσανατολισμός του!»

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους/ες τους/τις καταρτιζόμενους/ες της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του Δ’ Εξαμήνου και στον αξιόλογο Συνεργάτη - Εκπαιδευτή του ΔΙΕΚ Κομοτηνής,  κο Καρίπογλου Γεώργιο.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού και ειδικότερα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας για τη σημαντική ευκαιρία και δυνατότητα που παρείχαν στους σπουδαστές μας.

                                            ….Εν αναμονή των δημοσιεύσεων στα πρακτικά του συνεδρίου!!!

Φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις βρίσκεται ΕΔΩ

 

 

Ενημερώνουμε, τους/τις καταρτιζόμενους/μενες και τους/τις εκπαιδευτές/τριες του ΔΙΕΚ Κομοτηνής οτι:

Το νέο εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21/2/2022 στις 15:00.

 Στο Πρόγραμμα Τρέχουσας εβδομάδας εμφανίζονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του ΔΙΕΚ Κομοτηνής, όπως και συνίσταται η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου όπου αυτό είναι εφικτό, η χρήση αντισηπτικού και ο καλός εξαερισμός των χώρων.

Για την προσέλευση στα μαθήματα  την Δευτέρα 21/02/2022 και κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (όπως ίσχυε και τους προηγούμενους μήνες) όσοι καταρτιζόμενοι δεν είναι εμβολιασμένοι ή δε διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ, είναι απαραίτητο να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR ή rapid test.  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται θετικός/κή στο τέστ COVID-19 , θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει το ΔΙΕΚ (τηλέφωνο και e-mail) για να εφαρμοστεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

ΜΟΝΟ για την πρώτη εβδομάδα το διαγνωστικό τεστ θα προσκομιστεί την Δευτέρα 21.02.2022 και μετά Πέμπτη 24.02.2022.

Η προσέλευση των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών στο Δ.ΙΕΚ, θα επιτρέπεται εφόσον διαθέτουν την Αστυνομική Ταυτότητα τους και:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
 • Πιστοποιητικό νόσησης ή
 • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, 48 ωρών (rapid test ή PCR) που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα με δαπάνη τους, και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης για τους καταρτιζόμενους και θα ελέγχονται πριν την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας  (κατά προτίμηση σε φωτοτυπία ή και ηλεκτρονικάΜΑΖΙ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. .

Οι εκπαιδευτές/τριες του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά RAPID TEST κατά την προσέλευση τους στον κο Παπαδόπουλο κάθε ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, εκτός από την πρώτη εβδομάδα που θα γίνεται την Δευτέρα 21.02.2022 και μετά Πέμπτη 24.02.2022 ή την ημέρα που θα έρθουν πρώτη φορά για μάθημα.

Για τους/τις καταρτιζόμενους/μενες που δεν θα συμμορφωθούν με τα παραπάνω, ΔΕΝ θα επιτρέπεται η είσοδος, ενώ για τους/τις εκπαιδευτές/τριες, θα αποτελεί αιτία καταγγελίας της σύμβασης τους.

Στους χώρους του Δ.ΙΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν τα γενικά μέτρα προστασίας, με βασικότερο την υποχρεωτική χρήση της μάσκας.