Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τις μετακινήσεις των καταρτιζόμενων με τα ΜΜΜ, σας ενημερώνουμε πως για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές από τους φορείς οι  βεβαιώσεις φοίτησης.

Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.