Το Τμήμα Α' Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ενημερώνει για την έκδοση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την υπ. αριθμ. Κ5/160259 (Φ.Ε.Κ.5831/τ. Β΄/ 15-12-2021) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»


Σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος, «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022»

 

Ο Νέος κανονισμός Λειτουργίας βρίσκεται ΕΔΩ