Σας ενημερώνουμε πως έχει αναρτηθεί το σύνολο του ωρολογίου προγράμματος ως το τέλος του εξαμήνου ΕΔΩ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και το Χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης τα μαθήματα διακόπτονται για την περίοδο των γιορτών από 24/12/2021 ως και τις 6/1/2022. Ως εκ τούτου, η επανέναρξη των μαθημάτων ορίζεται για την Παρασκευή 7/1/2022 για ΟΛΕΣ τις ειδικότητες εκτός από αυτές που στο πρόγραμμα εμφανίζονται με κόκκινο.

Τονίζουμε επίσης, πως από εδώ και στο εξής δεν μπορεί να γίνει ΚΑΜΙΑ αλλαγή στο πρόγραμμα καθώς δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια ως το τέλος του εξαμήνου.

Τέλος, η έναρξη της εξεταστικής περιόδου τοποθετείται για την Παρασκευή 28/01/2022 εκτός αν προκύψουν έκτακτες συνθήκες.