Θέλεις να σπουδάσεις σε Δημόσιο ΙΕΚ;;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να πραγματοποιήσεις την εγγραφή σου στα Δημόσια ΙΕΚ:

Α’ τρόπος εγγραφής: Με συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου γίνεται κατά την περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (20) και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. έχουν:

α) οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2021-2022 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και

β) οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν την ίδια χρονική περίοδο που θα γνωστοποιηθούν και αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γ. Βούτσινος, για το 2022-2023 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

**πληροφορίες για τις ειδικότητες αυτές μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι:

 • ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό́ στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά́ τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού́ Δελτίου
 • σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν
 • η προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2022-2023, καθώς θα ακολουθήσει, όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. όπως περιγράφεται παρακάτω.

⬇️⬇️

Β τρόπος εγγραφής: Με ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Την αίτηση μπορούν να τη συμπληρώσουν όλοι ανεξαιρέτως αρκεί να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4763/2020.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζόμενων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων (με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους) θα πραγματοποιηθούν κατά́ το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία και τις ημερομηνίες των εγγραφών θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

  

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Οι ειδικότητες εγκρίνονται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τα εκάστοτε επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά δεδομένα για εύρεση εργασίας και αποκατάστασης μετά την κατάρτιση, καθώς και τις ανάγκες του ευμετάβλητου εργασιακού περιβάλλοντος, βάσει του μηχανισμού ανίχνευσης αναγκών εργασίας,  σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.   

(Με βάση τα περσινά δεδομένα η μοριοδότηση διαμορφωνόταν από: τον βαθμό στο απολυτήριο Λυκείου, το πόσο πρόσφατα αποφοίτησε κανείς από το Λύκειο, κοινωνικά κριτήρια όπως τριτεκνία, πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και αποδεδειγμένη με ένσημα προϋπηρεσία η οποία είναι σχετική με την ειδικότητα για την οποία έχει γίνει η αίτηση). *αφορά μόνο στη Β μέθοδο εισαγωγής και όχι με τη μέθοδο του μηχανογραφικού.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να αιτηθεί είναι να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου επιπέδου 03. Όριο ηλικίας δεν υπάρχει. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένος σε δύο ΙΕΚ.
 • Σε κάθε ειδικότητα ανά ΙΕΚ εισάγονται οι πρώτοι 30 υποψήφιοι σε μόρια εισαγωγής.
 • Για τα αποτελέσματα επιλογής σας ή μη,  ενημερώνεστε με ατομική σας ευθύνη. Επίσης και για λεπτομέρειες-απαντήσεις πιθανών ερωτημάτων σας,  θα υπάρχουν αναλυτικά διευκρινίσεις στην νέα  προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών - καταρτιζόμενων  για το νέο έτος κατάρτισης 2022-2023.
 • Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν και πραγματοποιείται από τις 15:00 καθημερινά. Εβδομαδιαίως η κατάρτιση διαρκεί 20 διδακτικές ώρες, κατανεμημένες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώνεται λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ανά εξάμηνο, διδάσκονται 300 ώρες (15 εβδομάδες Χ 20 ώρες).
 • Συνολικά η κατάρτιση διαρκεί 05 εξάμηνα (04 εξάμηνα κατάρτιση στο ΙΕΚ και 01 εξάμηνο υποχρεωτική πρακτική άσκηση,  σε φορείς σχετικούς με την ειδικότητα) με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και αυστηρό όριο απουσιών, (βλ. κανονισμό λειτουργίας ΙΕΚ).
 • Ο απόφοιτος ΙΕΚ έπειτα από 05 εξάμηνα σπουδών λαμβάνει ΒΕΚ ( Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ αποφοίτησης) και γίνεται κάτοχος Διπλώματος επιπέδου 05, (σύμφωνα με το εναρμονισμένο Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων) μετά από  τις εξετάσεις Πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 το τελευταίο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους) (www.eoppep.gr)