Σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ, δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτηση τους στο Β' εξάμηνο, να αλλάξουν και να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο Γ´ εξάμηνο, σε άλλη ΣΥΝΑΦΗ ειδικότητα.

Βασική προϋπόθεση είναι, οι δύο ειδικότητες να είχαν κοινό πρόγραμμα κατάρτισης στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 1η έως 10 Ιουλίου.

Την αίτηση αλλαγής ειδικότητας μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ