Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Κομοτηνής ανακοινώνει την εξασφάλιση της επιστημονικής υποστήριξης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, πάνω σε βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κατάρτισης όπως: την εκπόνηση εργασιών των καταρτιζόμενων, την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στις δομές του Ιδρύματος και την ενίσχυση του μαθησιακού  προγράμματος με δια ζώσης ή εξ ΄αποστάσεως ενημερώσεις από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Κύρια μέριμνα της διεύθυνσης του ΔΙΕΚ είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας μας, μέσω δράσεων και συνεχούς ανατροφοδότησης και δεσμεύεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Κομοτηνής ανακοινώνει τη συνεργασία του ΔΙΕΚ με τον όμιλο Aegeo Spas. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών εμπειριών των καταρτιζόμενων των σχετικών ειδικοτήτων καθώς και η εξωστρεφής έκφραση του εκπαιδευτικού μας έργου μέσω επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επιμορφώσεων από ειδικούς του κλάδου καθώς και πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης από τους καταρτιζόμενους, όπου είναι εφικτό.

Η Aegeo Spas είναι η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία διαχείρισης κέντρων ευεξίας εντός ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5 αστέρων, με δραστηριότητα σε πάνω από 300 σημεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.