Οι Οδηγοί Σπουδών Ειδικοτήτων του Ν.4186/2013 των ΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς βρίσκεται  εδώ

Τα Προγράμματα Μαθημάτων Ειδικοτήτων των ΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς βρίσκονται ΕΔΩ και  εδώ

Οι παλαιοί Οδηγοί σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ του Ν.2009/1992