ΠΡΟΣΟΧΗ: Aπό 1-10-2019 αλλάζει ο τρόπος υποβολής εντύπων των πρακτικά ασκούμενων σε μία επιχείρηση και πλέον ο εργοδότης έχει την υποχρέωση συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου Ε3.5. (σελ. 41160-41163, Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης) καθώς και όλων των μεταβολών στοιχείων των πρακτικά ασκούμενων στο Π.Σ. Εργάνη [Άρθρο 3 και 4 του ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019 και Άρθρο 10 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)].

Σε όσους/ες  καταρτιζόμενους/ες εμφανίζονται στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης χρηματικές απολαβές που είναι εικονικές, δεν σας έχουν αποδοθεί, λόγω Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, να απευθυνθούν στο Λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και να στείλουν e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την παρακάτω Αίτηση

Επικοινωνία με το Τμήμα Λογιστηρίου ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΡΟΣΟΣΗ: Σύμφωνα με τη διευκρινιστική οδηγία της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν με αρ.πρωτ. Κ5/65965/ 7-6-2021 και Δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), προβλέπεται ότι «…Η περίοδος της πρακτικής…πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης…» και «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»

 

Προσωρινή απαγόρευση λόγω πανδημίας κορωνοϊού της εκπαιδευτικής λειτουργίας και ΑΝΑΣΤΟΛΗ της πρακτικής  άσκησης ΙΕΚ (ΕΔΩ)