Το ΦΕΚ 3393 / τ. Β΄/ 13-8-2020 για το ΜΗΤΡΩΟ Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και το site --> ΕΔΩ  Για υποστήριξη και ερωτήματα αποκλειστικά στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Έντυπα εκπαιδευτικών επισκέψεων

 

Έγγραφα Οικονομικών (Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά από το gov,gr αντιγράφοντας το κατάλληλο κείμενο από τα παρακάτω υποδείγματα)

Δήλωση (.pdf) και Δήλωση εξάμηνου 2021Α (.word) Σύμφωνα με την από 4-9-2021 οδηγία της ΔΕΕΚΔΒΜ&Ν: "...για τη μείωση της γραφειοκρατίας, οι εκπαιδευτές σ' αυτό το εξάμηνο καλούνται να υποβάλλουν μόνο μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα περιέχει τα αναγκαία στοιχεία που απαιτεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη σύμβαση. Για τη διευκόλυνση αλλά και την ορθή συμπλήρωση από τους εκπαιδευτές, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων της δήλωσης. Η δήλωση έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο https://ieklab.sch.gr/dilosi21a  Εκεί θα βρείτε το τελικό έντυπο της ΥΔ αλλά και οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωσή της από τους εκπαιδευτές."

Όσοι εκπαιδευτές/τριες έχουν ήδη καταθέσει το έντυπο ΥΔ με πρωτότυπη υπογραφή στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής, δεν είναι απαραίτητο να προβούν στις παραπάνω ενέργειες.

 

Επίσης:

 • Οι δημόσιοι Υπάλληλοι οφείλουν να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.
 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνονται με έκδοση αθεώρητου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ). Επιπλέον, θα πρέπει να κάνουν επέκταση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους και στη δραστηριότητα τους να συμπεριλάβουν έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:
  • 85411000: Υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας Μη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 85591907: Υπηρεσίες Καθηγητή
  • 85411200: Άλλες υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας μη Τριτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης
  • 85601000: Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την Εκπαίδευση
 • Οι υπόλοιποι ιδιώτες πλην ελευθέρων επαγγελματιών οφείλουν να προσκομίσουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α. προκειμένου να γίνει η παρακράτηση του ΑΚΑΓΕ.