Κτίριο: Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου

Τ.Κ.: 69 100, Κομοτηνή

 

Ώρες Λειτουργίας

από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου: 13:00 - 21:00 / Ωράριο κοινού: 14:30 - 18:30

από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου: 09:00 - 15:00 / Ωράριο κοινού: 10:00 - 12:00

κλειστά από 1η έως και 15η Αυγούστου

 

Τηλέφωνα: 25310 37269 & 25310 81505

fax: 25310 37171

emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URL: http://www.iek-komot.gr/

 

Πρόσβαση με αστικό λεωφορείο:    Γραμμή [ 1 ]